2006-11-28 Debatt

Igår var det kommunfullmäktige!!  Frågan om mottagande av så kallade "flyktingbarn" i ett boende i Påryd avhandlades!  Mitt inlägg i frågan upprörde tydligen flera av de så kallade korrekta politikerna. Varför skriver jag så kallade "flyktingbarn". Efter att jag granskat Migrationsverket hemsida och statistik framkom en lite annorlunda bild.

1. Åldern på dessa "barn"  var i de flesta fall 16 år och äldre. Ca 90 procent saknar ID-handlingar och uppger falsk ålder (lägre än verkligheten) vilket innebär att migrationsverket tvingas göra en åldersbestämning på alla utan ID-handling.

2. I huvudsak är det män. Muslimska föräldrar skickar inte iväg sina döttrar utan att någon vuxen man eller kvinna kan övervaka flickorna.

3. Ca 75-80 procent av dessa "barn" kommer från Irak, Afghanistan och Somalia.

Min definition efter att jag insamlat dessa uppgifter var att detta borde faktiskt kallas för "ensam kommande unga muslimska män" istället eftersom det är den mest överensstämmande beskrivningen med verkligheten. Detta väckte en del protester!


Att det sedan inte alls är ovanligt att vuxna personer inte nödvändigtvis föräldrarna utnyttjar dessa "barn" för sina egna syften som t.ex. sina egna asylskäl tog jag också upp. Jag citerade ett avsnitt ur en moderat motion i riksdagen 2005 där flera exempel på detta tas upp (Motion 2005/06:L274). Detta gillades tydligen inte av moderaten Jonas Lövgren som var synnerliggen aggressiv i sitt försvarande av kommunstyrelsens förslag till KF och yrkade på bifall för hela moderatgruppen


I media har vi kunnat läsa att "Samhällsandan gynnade Påryd". Jag frågade på vilket sätt socialförvaltningen undersökt detta men fick inget svar. På min fråga om att det kanske är mest en ekonomisk fråga för Byalaget och Byagården tyckte någon att det var ett tarvligt påstående men det kanske var en fullträff från min sida. Jag upplyste om att valresultatet kanske var ett sätt att mäta samhällsandan i Påryd. Eftersom Sverigedemokraterna är kritiska till den generösa invandringspolitiken kunde det vara ett mått på samhällsandan i Påryd.  Påryd ingår i Karlslunda valkrets och det var Sverigedemokraternas starkaste valkrets i hela Kalmar kommun. Vi var fjärde största parti, större än kd, fp, v och mp.  Jag föreslog lite ironiskt att den valkrets där sd hade minst stöd i kommunen kanske var lämplig för denna flyktingmottagning. Men när jag upplyste om att det var Kalmarsundsparken och Stensö så verkade det inte som någon var intresserad av mitt förslag. Märkligt! Nej, det bästa tycks vara att det placeras så långt från Kalmar stad som möjligt.


I media har vi också kunnat läsa om att detta boende skall ge 20 arbetstillfällen. Om man räknar på att varje arbetstillfälle kostar ca 400 000 kr (inklusive sociala avgifter) så blir kostnaden för dessa arbetstillfällen ca 8 miljoner kronor/år. Sedan tillkommer kostnader för boende, kost, kläder, säkert mobil till varje ungdom, god man, skola, sjukvård, tandvård o.s.v. Den totala kostnaden torde ligga på någonstans runt 12-13 miljoner kronor/år. Det som är mycket märkligt är att i förslaget som lagts fram för kf finns inga kostnader redovisade, inte en rad eller siffra!

Däremot finns 3 sidor om vilka ersättningar som betalas ut av migrationsverket och integrationsverket men som sagt inget om vilka kostnaderna förväntas bli. I socialnämndes yttrande skriver man följande ?I de fall kostnaderna inte täcks av statsbidrag utgår nämnden från att Kommunstyrelsen tillskjuter erforderliga medel?. Skulle vara intressant att veta vad socialnämndens bedömning stannar på.


Men som alla känner till är det tabu att prata och debattera invandringens kostnader så även i Kalmar kommunfullmäktige.


I förslaget till kf står också följande "Det är viktigt att ha ett öppet förhållningssätt till allmänheten och media". Jag tycker då att det allra första man skall göra är att redovisa kostnaderna och ersättningar från staten innan ett beslut kan tas i fullmäktige. Därför yrkar SD på återremiss till kommunstyrelsen för komplettering av dessa uppgifter.

Mitt inlägg väckte tydligen starka känslor från det politiskt korrekta leden då talarlistan genast innehöll 11 anmälda talare (Birgitta Elfström (s), Nasim Malik (s), Dzenita Abaza (s), Bertil Dahl (v), Birgitta Axelsson-Edström (v), Jonas Löhnn (mp), Jonas Lövgren (m), Kajsa Hedin (m), Ann-Britt Wejdsten (fp), Ingemar Einarsson c, Bengt-Olof Roos (kd) och Nadja M (kd).


Kortfattat hade egentligen alla inlägg samma innehåll. Att det bara handlade om 8 barn i första skedet, den humanitära aspekten och att staten täcker alla kostnader för kommunen. Att pengarna från staten också är våra gemensamt inbetalade skatter tycks ingen bry sig det minsta om. Någon ledamot tyckte nog att kritiken mot sd nästan gick ut på en tävlan att vara mest kritisk mot sverigedemokraterna och det kan jag nog hålla med om. Vi yrkade faktiskt på återremiss av förslaget för att kostnaderna skulle belysas och inte på avslag som tydligen alla talare hade förberett sina tal för. Vilket i mina öron blev lite märkligt att lyssna på.


Jag undrar om alla dessa personer skulle tala sig lika varma för den humanitära aspekten om kommunen fick bära hela det ekonomiska ansvaret själva utan statsbidrag. Det är lätt att vissa medmänsklighet när någon annan betalar men detta anser jag vara att lura sig själv då det i slutändan ändå är våra gemensamt inbetalda skatter som används.

En sak blev i varje fall lite mer klarlagt under debatten och det var ersättningarna från staten. Media har hittills i sin rapportering "missat" den allra kostsammaste posten vilket jag tycker är märkligt. Om kommunen tecknar avtal med migrationsverket om att ta emot 8 "flyktingbarn" kommer kommunen få följande ersättningar från staten.

1. Årlig ersättning 500 000 kronor/år

2. Ersättning för kostnader för utbildning 53 100 kronor/år för elev i grundskola och 60 300 kronor/år för elev i gymnasieskola. Om vi räknar med grundskola blir detta 8*53 100 = 425 000 kronor/år.

3. För varje överenskommen plats erhåller kommunen 1500 kronor/dygn. 8 platser ger 12 000 kronor/dygn vilket per år ger 4 380 000 kronor/år.

4. För varje plats belagd plats erhåller kommunen ett tillägg med 150 kronor/dygn. Detta innebär ytterliggare 438 000 kronor/år

5. Utöver detta erhåller kommunen ett utredningsbidrag om 31 000 kronor för varje barn som placeras i den boende form som är aktuell. Detta ger ytterligare 248 000 kronor till kommunen.

6. Utöver detta finns en rad ersättningar för sjukvård, transporter, god man, extraordinära kostnader, ersättning för stöd insatser o.s.v. Som borde ge kommunen ytterliggare en ansenlig summa.


Sammanställer jag detta så erhåller kommunen minst ca 6 miljoner kronor men min bedömning är att det snarare ligger närmare 7 miljoner kronor totalt eller ca 850 000 kronor/år och "barn".

Om sedan kommunen beslutar om en utökning med 8 platser för ungdomar som erhållit permanenta uppehållstillstånd kommer kommunens ersättning i stort sätt dubbleras. Samma regler tycks också gälla vid övrig flyktingmottagning, där Kalmar har en överenskommelse om att ta emot 170 flyktingar under 2006.

Eftersom det idag anländer mer än 100 barn i månaden (oktober 115 st) till Sverige torde kostnaden för dessa barn vid kommunalt boende öka  med ca 100 miljoner kronor/månad. En intressant detalj är att asylutredningen inte kan starta förrän den asylsökande placerats i en kommun och fått en god man utsedd. Vilket fördröjer processen enormt mycket och ökar samhällets kostnader.


Nu är det upp till var och en att tycka till om detta är väl använda gemensamma skattemedel. Vad tycker du?

Skicka mig gärna ett mail eller ring mig om dina åsikter och du får gärna vara anonym. Jag lovar full sekretess.


En annan fråga som avhandlades var försäljningen av mark vid Snurrom till Fanerdun där ett hotell skall byggas. Kommunens villkor om återköp/återgångsvillkor om Fanerdun inte startad byggnationen inom 2 år var struken i köpeavtalet.

Vilket kommunalrådet Johan Persson tyckte var helt ok. Han tyckte också att det var jättebra att någon ville köpa detta markområde som bara hade lite tallar och som ingen varit intresserad av tidigare.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0