KF 080331

Vid dagens kommunfullmäktige avhandlades hela 9st interpellationer och 8st motioner. Det blev en utdraget möte som pågick från 17:00 till ca 21:30

Den stora spridningen på ämnena vid mötet innebar att hela 26 ledamöter av 61 ledamöter deltog i debatten, något av ett rekord under min tid i fullmäktige.


En motion från centern om fadderfamiljer för invandare behandlades också. Sverigedemokraterna stödde inte denna motion men vi deltog inte i debatten då socialdemokraterna och vänsterpartiet skötte det så bra. Väck inte den björn som sover.
Votering begärdes av centern och den utföll med 29 emot, 27 för och 3 avstod. Socialdemokraterna och vänsterpartiet röstade också för avslag på motionen. Media gör lite affär av att socialdemokrater, vänsterpartiet gjorde gemensam sak med sverigedemokraterna i detta ärende.

Lyssna på Radio Kalmars inslag ca 4 min 15 sek in i programmet.


Även Östran tar upp att sverigedemokraterna fick agera vågmästare när miljöpartiet bytte sida.


Folkpartisten Pierre Edström skriver också om detta på sin blogg med rubriken " En ny ohelig allians i Kalmar". Pierre Edström var själv inte på kf-mötet bör tilläggas.


Tre interpellationer är värda att nämna. Dels en interpellation från moderaterna om att Räddningstjänsten får rycka ut som bärhjälp till omsorgen vid ett stort antal tillfällen och i en kraftigt utökad trend. Är det nedskärningarna inom omsorgen som ger brandkåren dessa extrautryckningar. Nu gör brandkåren denna tjänst utan kostnad, skulle vara intressant om omsorgen fick betala för denna tjänst.


En annan interpellation från folkpartiet tog upp hur socialdemokraternas jämställdhetsarbete fungerar eller rättare sagt inte fungerar i de kommunala bolagen. Det finns idag 12st kommunala bolag och samtliga styrelseordföranden är män. VD för dessa företag är i 11 fall män och endast en kvinna i Kalmar Familjebad AB. Givetvis är denna kvinna den som har lägst lön av alla dessa VD:ar.


En annan interpellation om gästhamnsrestaurangen kom en liten rolig detalj fram från det arrendeavtal som finns för restaurangen. Anledning till denna interpellation var att restaurangen var stängd under stora delar av förra sommaren. Det märkliga i avtalet är att inget är skrivet om att restaurangen skall vara öppen under sommaren. Det visar på att det mest självklara också måste sättas på pränt. I värsta fall kan restaurangen vara stängd ända till 31 maj 2010 då avtalet löper ut.


Ägardirektiven för de kommunala bolagen debatterades också och vi från sverigedemokraterna poängterade att direktiven är viktiga men ännu viktigare är att de också efterlevs. Vi har i Kalmar haft två katastrofala händelser i kommunala bolag under det senaste året, Kalmarhem och Salvestaden. Hela Kalmarhems styrelse och VD har avgått och vid dagens kf-möte valdes ny styrelse. När det gäller Salvestaden som kommer kosta kommunens innevånare ca 20 miljoner kronor har KPMG granskat alla turer och kommit med en mycket kritisk rapport mot styrelsen och kommunens hantering.


HUR KOMMER MAJORITETEN ATT BEHANDLA KPMG-RAPPORTEN?

  

Kommer den stoppas längst ner i någon byrålåda. (Jag kommer tillbaka med ett inlägg på min blogg om denna granskning).

  


RSS 2.0