PASSIVA KF-LEDAMÖTER

Här kommer listan på de ledamöter som aldrig yttrat sig eller endast yttrat sig under ett enda kommunfullmäktigemöte.  Statistiken innefattar 14 kf-möten. (Något litet fel kan naturligtvis smugit sig in).


Jussi Gröhn (s)0 
Helena Jarl (s)0 
Jan-Erik Arvidsson (s)0 
Gunilla Johansson (s)0 
Britt Lindblad (s)0 
Inger Akinder (s)0 
Anne.Cathrine Lindh (s)0 
Ylva Hällblad (s)0 
Kjell Axelsson (s)0 
Peter Persson (v)0 
Lene Sejr Sörensen (mp)0 
Per-Olof Jonsson (m)0 
Tamas Lakatos (m)0 
Ove Aronsson (m)0 
Camilla Svensson (m)0 
Sven-Evert Arvidsson (s)1 
Ann-Marie Engström (s)1 
Nasim Malik (s)1Debatt om "flyktingar"
Dzenita Abaza (s)1Debatt om "flyktingar"
Lasse Johansson (s)1Bidrag till KFF, budgetdebatt
Roger Holmberg (s)1 
Jean Welander (mp)1 
Jan R Andersson (m)1 
Rolf Wallergård (m)1 
Anita Wollin c1 
Sievert Andersson c1 
Nadja Mirghasemi (kd)1Debatt om "flyktingar"

Varför ställer inte våra lokala tidningar frågor till dessa ledamöter i kommunfullmäktige?


Sverigedemokraterna och folkpartiet är de partier där alla ledamöter yttrat sig vid flera tillfällen.


Har vi egentligen behov av 61 ledamöter i kommunfullmäktige när så många aldrig yttrar sig!

I rättvisans namn vill jag också vissa listan på de ledamöter som yttrat sig vid flest kf-möten.

Johan Persson (s)14
Jonas Löhnn (mp)14
Göran Häggfors (m)14
Inger Hilmansson (fp)14
Bengt-Olof Roos (kd)14
Anders Andersson c13
Ingemar Einarsson c13
Bertil Dahl (v)12
Anna-Britt Wejdsten (fp)12
Birgitta Elfström (s)11
Jonas Lövgren (m)10
Thoralf Alfsson (sd)9
Joachim Håkansson (fp)9
Birgitta Axelsson Edström (v) 9


VI SVERIGEDEMOKRATER HAR ABSOLUT INGET ATT SKÄMMAS ÖVER TROTS ATT VI ÄR NYA I POLITIKEN!


KOMMUNFULLMÄKTIGES VÄRSTINGAR!

Jag har utlovat en del statistik från kommunfullmäktige i Kalmar till julafton men jag kommer bara redovisa närvaron i detta inlägg.

Det har kommit till min kännedom att Barometern jobbar med en liknande artikel och vill gärna se hur de redovisar detta i tidningen innan jag skriver mitt inlägg. Jag har svårt att tro att Barometern kommer redovisa alla namnen på de som aldrig yttrat sig i kommunfullmäktige eller har låg närvaro. Enligt uppgift kommer denna artikel i mellandagarna.


Sedan Sverigedemokraternas inträde på den politiska scenen i Kalmar den 1 november 2006 har kommunfullmäktige sammanträdet 14 gånger. I fullmäktige sitter 61 ledamöter och utav dessa har 19 ledamöter närvarat vid alla fullmäktigemöten och ibland dessa 19 återfinns både jag själv och min kollega Lars Rosen.


SVERIGEDEMOKRATERNA ÄR DET ENDA PARTIET SOM HAR 100 PROCENTIG NÄRVARO BLAND SINA ORDINARIE LEDAMÖTER.


Ovanstående lär du aldrig få se i Barometern eller Östran! Annars vore det ju en passande rubrik i media.


På syndarbänken för fullmäktigenärvaron finns med andra ord alla andra partier. Som jag ser det finns det endast en person som giltigt förfall för sin frånvaro och det är moderaten Jan R Andersson som sitter som riksdagsman för moderaterna.


Här kommer "värstinglistan" bland ordinarie ledamöter i Kalmar kommunfullmäktige.


Namn

Antal

Närvaro %

Jussi Gröhn (s)

6

43%

Helena Jarl (s)

6

43%

Jan R Andersson (m)

6

43%

Lars Graaf (kd)

7

50%

Ylva Hällblad (s)

8

57%

Nadja Mirghasemi (kd)

8

57%

Britt Lindblad (s)

9

64%

Roland Peterson (s)

9

64%

Lasse Johansson (s)

9

64%

Nasim Malik (s)

10

71%

Dzenita Abaza (s)

10

71%

Nils Fredrik Aurelius (m)

10

71%

David Westin (fp)

10

71%


Av listans 13 namn är inte mindre än 8st socialdemokrater. Frågan är om detta är ett utlopp för bristande demokrati inom socialdemokraterna i Kalmar eller om det endast handlar om ointresse från de socialdemokratiska ledamöterna.


JUSSI GRÖHN (S) OCH HELENA JARL (S) ÄR DE VÄRSTA SKOLKARNA.


När man sedan kombinerar närvaron med statistiken på vilka som yttrat sig i fullmäktige blir listan än mer anmärkningsvärd.


Noteras kan också att KFF Lasse Johansson finns med på listan. Han var ju ett stort dragplåster i valrörelsen för socialdemokraterna men enligt en tidningsartikel under hösten var han besviken över hur lite han kunde påverka besluten. Lasse Johansson har under sina 9 besök i fullmäktige endast yttrat sig en endaste gång och då kan man inte räkna med att påverka speciellt mycket. Lasse J har endast medverkat under 2st kf-möten under hösten. Jag uppfattar detta som kritik mot den socialdemokratiska ledningen i Kalmar.

Jag återkommer med kommunfullmäktiges anonyma ledamöter senare.


2007-12-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTADE OM BESPARINGAR OM CA 75 MILJONER SAMTIDIGT SOM MAN STÅR FAST VID BESLUTET OM ATT ÖKA FLYKTINGMOTTAGNINGEN MED 250 PROCENT TILL 175 INTRODUKTIONSPLATSER/ÅR 2007-2009.


Med andra ord går den så kallade flyktingmottagningen före nedskärningar i barnomsorg, skolan och äldreomsorgen.


Bild på mig själv i talarstolen i kf borttagen!! Efter ett i det närmaste hotfullt samtal från Barometern 071220. och med krav om ersättning.

I mitt första anförande i talarstolen påminde jag socialdemokraterna om deras valannons i lokalpressen i valrörelsen med budskapet "Det går bra för Kalmar" och "Kalmar Full fart framåt". (Även på kinesiska)
Foto Urklipp från Barometern.

Läs Barometerns artikel

Dagens kommunfullmäktige varade närmare 5 timmar och handlade i huvudsak om det sparpaket om ca 75 miljoner kronor som beslutades. Detta sker i ett läge då det råder högkonjunktur i Sverige vilket gör detta sparpaket ännu mer dramatiskt.


Debatten om sparpaketet varade ca 3 timmar. Sparförslaget innebär i princip att alla förvaltningar skall spara ca 2 procent på sin budget. Detta innebär i praktiken att ca 100 heltidsanställda personer måste sluta sina anställningar hos kommunen.


Ett omställningspaket (förtidspensioneringar) som kostar ca 50 miljoner kronor skall finansieras genom en internförsäljning av Kalmar Energi som Kalmar kommun äger ca 50 procent av. Köpare är Kalmar kommunbolag. Enligt uppgifter efter kommunfullmäktige kommer affären överklagas av en privatperson.

  

Sverigedemokraternas inställning till detta var att vi yrkade på ett tilläggsförslag att det nya avtalet med Migrationsverket som tecknades efter KF-debatten i maj, beslutet om ökad flyktingmottaggning från 50 introduktionsplatser/år till 175 introduktionsplatser/år skulle rivas upp på grund av kommunens dåliga ekonomi.


I mitt anförande började jag med att beklaga att Johan Persson och socialdemokraterna inte hållit sitt löfte om att låta sd vara med vid diskussionerna angående sparförslaget.

Sedan påminde jag socialdemokraterna om deras egen valannons från valet 2006, som talar för sig själv.

305974-2


"DET GÅR BRA FÖR KALMAR" OCH "FULL FART FRAMÅT" var budskapet på denna helsida i lokalpressen, även på kinesiska. Men trots detta var kf tvungna att besluta om ett mycket kraftigt sparpaket endast drygt ett år efter valet.

Under det sista året har antalet heltidsanställda ökat med ca 110 personer men nu måste ett omställningspaket som kostar ca 50 miljoner kronor sjösättas för att kunna minska personalen med ca 100 personer, snacka om framförhållning.

Det politiskt ansvariga kommunalrådet för personalen är Bertil Dahl (v) som således har ansvaret för denna personalökning. Vänsterpartiet hade ju ett vallöfte om 200 000 nya jobb i offentliga sektorn, nu tycks det som Bertil Dahl försöker förverkliga detta i Kalmar med följd att den kommunala ekonomin barkar åt skogen.


Vi sverigedemokrater yrkade på avslag av sparpaketet såvida inte kommunfullmäktige rev upp sitt tidigare beslut från i maj om utökat antal introduktionsplatser. Vi kan inte acceptera nedskärningar inom barnomsorg, skolan och äldreomsorgen samtidigt som kommunen ökar antalet introduktionsplatser med 250 procent.

Tyvärr var det inte en enda ledamot från övriga partier som stödde vårat förslag under debatten.


I slutet av debatten meddelade kommunfullmäktiges ordförande att vårt tilläggsförslag inte kunde behandlas av fullmäktige utan att det krävdes beredning av förslaget. Och ansåg att vi skulle inkomma med en motion istället.

Den verkliga orsaken tror jag personligen var att ordföranden och övriga partier inte ville ha en votering om minskad "flyktingmottagning ställd mot besparingar inom barnomsorg, skolan och äldre omsorg.

Så enkelt kan en ordförande trolla bort ett obekvämt tilläggsyrkande!


Sverigedemokraterna var det enda partiet som reserverade sig mot detta sparförslag.


Även vad det gäller försäljningen av Kalmar kommuns aktier i Kalmar Energi avslog vi detta förslag. Folkpartiet avstyrkte även de förslaget. Vi reserverade oss också mot denna försäljning.


I debatten om ökad flyktingmottagning vid KF-mötet i maj grundade moderaterna sitt beslut om ökad flyktingmottagning på ett avtal om lägenheter från privata fastighetsägare, läs om Jonas Lövgrens (m) teaterspel tillsammans med Birgitta Elfström (s) i mitt inlägg från maj.
Idag kan jag informera om att detta avtal inte gett en enda lägenhet utan att det bara var en halvfärdigt avtal som i sin tur krävde hängavtal med varje fastighetsägare. Ingen har skrivit på ett sådant hängavtal hitills och därmed framstår dessa politikers agerande som en ren fars, rent ut sagt osmaklig!

Jag har under dagen fått en hel del reaktioner på Barometerns journalist Anders Blank osakliga sätt att skriva om fullmäktige, speciellt delen om "Saffran från Marocko". Många undrar varför inte Anders B istället skriver om fakta i mitt tilläggsyrkande i fullmäktige.

Istället ägnar han stort utrymme åt följande uttalande från Bengt-Olof Roos som inte har något med kvällen dabatt att göra.
 
"- Under pausen har du druckit brasilianskt kaffe, ätit ingefära från Indien, saffran från Marocko, detta samtidigt som du lyssnat till ett helgon från Italien. Och du såg ut att må bra, säger Bengt-Olof Roos (kd)."

I Barometerns artikel lyckas journalisten Anders Blank kalla mitt anförande för ett "sällsynt gästspel i talarstolen".

Detta gör mig faktiskt väldigt upprörd och är återigen ett typexempel på hur media försöker misskreditera oss sverigedemokrater.

Nu kan jag meddela alla mina läsare att jag ända sedan den 1 november 2006 (nya mandatperioden) fört statistik om närvaron i kommunfullmäktige men också vilka som varit uppe i talarstolen eller använt mikrofonen vid sin plats för att yttra sig under dessa 13 kommunfullmäktigemöten.

Jag kommer nu sammanställa denna statistik till minst 2 nya kritiska inlägg på bloggen där jag visar vilka som överhuvudtaget ALDRIG yttrat sig i kommunfullmäktige.

JULAFTON PRESENTERAR JAG DENNA BOTTENLISTA SOM EN JULKLAPP TILL INTRESSERADE LÄSARE!


Denna lista borde Anders Blank studera och sedan skriva en artikel om i Barometern.

P.S.
Efter jag läst Kalmar Läns Tidnings artikel om kommunfullmäktigemöte vill jag gärna delge alla min läsare följande citat från artikeln.

"Alfssons förslag ledde till en störtflod av fördömanden, bland annat från BIRGITTA ELFSTRÖM, (s), som såg den mångkulturella sammansättningen av kommunen som en grund för stolthet och framtida rikedom"


2007-11-27

Idag har jag lyssnat på SKL:s analysgrupp som presenterat sitt material om Kalmar kommuns ekonomiska situation.

Äldreomsorgen och Barnomsorgen är de stora bovarna till den dåliga ekonomin enligt deras analys.

Dessvärre ser framtiden riktigt mörk ut.

  

Omsorgsnämndens ordförande lämnade mötet under presentationen, var det någon som skulle lyssnat på denna analys var det just Steve "Trötter" Sjögren.


Jag hade förväntat mig att dessa herrar skulle tagit upp något om kostnaderna för mottagandet av "flyktingar" men där fick jag sitta med lång näsa. En 3 timmar lång presentation men inte ett enda ord om detta.  Lite märkligt när SKL själva räknat fram att staten endast ersätter 22 procent av kostnader för denna verksamhet. Mede tanke på att kommunen även beslutat om en 300 procentig ökning av antalet introduktionsplatser från 2005 års nivå.


Jag har ställt frågan till dessa herrar i ett mail efter presentationen och fått följande svar.


Hej


Vi har inte beaktat någon ökning av flyktingmottagandet i vår framskrivning. Basen för framskrivningen är verksamheten år 2006.


Jag har inte heller någon uppfattning om eventuell kostnadsökning för kommunen av ett ökat flyktingmottagande.

Det förbundet vid upprepade tillfällen framfört är att det kommunala flyktingmottagandet är underfinansierat framförallt därför att kommunerna endast får statlig ersättning för en begränsad andel av anhöriginvandringen. Att SKL skulle beräknat att staten endast ersätter 22 procent av kostnaden för flyktingmottagandet är dock ingen uppgift som jag känner igen.


Mvh

Niclas Johansson


Jag skickade då över en länk med uppgifterna om att staten endast ersätter 22 procent av kostnaderna och med några följdfrågor men har fortfarande inte fått något svar från Niclas Johansson från SKL.


SOM VANLIGT ÄR DET KÄNSLIGT ATT TA UPP DESSA FRÅGOR OCH INGEN VÅGAR STICKA UT HAKAN.


2007-11-27

Idag har jag lyssnat på SKL:s analysgrupp som presenterat sitt material om Kalmar kommuns ekonomiska situation.

Äldreomsorgen och Barnomsorgen är de stora bovarna till den dåliga ekonomin enligt deras analys.

Dessvärre ser framtiden riktigt mörk ut.

  

Omsorgsnämndens ordförande lämnade mötet under presentationen, var det någon som skulle lyssnat på denna analys var det just Steve "Trötter" Sjögren.


Jag hade förväntat mig att dessa herrar skulle tagit upp något om kostnaderna för mottagandet av "flyktingar" men där fick jag sitta med lång näsa. En 3 timmar lång presentation men inte ett enda ord om detta.  Lite märkligt när SKL själva räknat fram att staten endast ersätter 22 procent av kostnader för denna verksamhet. Med tanke på att kommunen även beslutat om en 300 procentig ökning av antalet introduktionsplatser från 2005 års nivå.


Jag har ställt frågan till dessa herrar i ett mail efter presentationen och fått följande svar.


Hej


Vi har inte beaktat någon ökning av flyktingmottagandet i vår framskrivning. Basen för framskrivningen är verksamheten år 2006.


Jag har inte heller någon uppfattning om eventuell kostnadsökning för kommunen av ett ökat flyktingmottagande.

Det förbundet vid upprepade tillfällen framfört är att det kommunala flyktingmottagandet är underfinansierat framförallt därför att kommunerna endast får statlig ersättning för en begränsad andel av anhöriginvandringen. Att SKL skulle beräknat att staten endast ersätter 22 procent av kostnaden för flyktingmottagandet är dock ingen uppgift som jag känner igen.


Mvh

Niclas Johansson


Jag skickade då över en länk med uppgifterna om att staten endast ersätter 22 procent av kostnaderna och med några följdfrågor men har fortfarande inte fått något svar från Niclas Johansson från SKL.


MED ANDRA ORD KOMMER KOMMUNENS EKONOMI UTVECKLAS ÄNNU MER NEGATIVT OM SKL:S EGNA BERÄKNINGAR STÄMMER.

SOM VANLIGT ÄR DET KÄNSLIGT ATT TA UPP DESSA FRÅGOR OCH INGEN VÅGAR STICKA UT HAKAN.


2007-11-26

Kvällens kommunfullmäktige avlöpte utan större dramatik.

Äldreomsorgen debatterades i en motion från folkpartiet. Det som var mest uppseendeväckande var omsorgsnämndens ordförande Steve Sjögren som inte tog åt sig något av den kritik som framfördes utan bara körde på med sin retorik att äldreomsorgen är bra i Kalmar. Hur kan man debattera något med en person inte svarar på en enda fråga utan kör någon slags monolog över sin egen nämnds förträfflighet.

Folkpartiet presenterade en rad intressanta diagram över utvecklingen inom äldreomsorgen i Kalmar men dessa gjorde inte de minsta intryck på majoriteten. Bertil Dahl var även uppe och försvarade de som jobbar inom äldreomsorgen och menade att de kunde inte springa fortare.

Jag är övertygad om att det gåt att spara även inom äldreomsorgen om alla springer kortaste vägen vid varje tillfälle.


Övertagandet av hemsjukvården från landstinget behandlades också. Sverigedemokraterna bifaller detta förslag som kan ge en hel del samordningseffekter. En skatteväxling om 26 öre kommer att ske. Jag anförde dock att det borde ske någon form av översyn om något år för att utvärdera om skatteväxlingen var riktigt beräknad. Om så ej är fallet bör detta omförhandlas med landstinget.


Kommunalborgen åt Kalmar Hem om 150 miljoner kronor diskuterades också. I detta ärenden delade vi majoritetens förslag om att bevilja den borgen med en borgen avgift om 0,25 procent/år. Bättre att dessa pengar hamnar i den kommunala kassan än hos någon storbank. Vi betonade dock att vi ser Kalmar Hem som ett bolag som har till uppgift att erbjuda lägenheter till fördelaktiga hyror och det har inte Kalmar Hem levt upp till. Jag påpekade också att jag tyckte det var irriterande och stötande att bolaget gått ut med krav om hyreshöjningar för 2008 om 5,9 procent.


I övrigt var det en rad detaljplaner som antogs utan någon debatt förutom den om Kalmar Norra Stad där kristdemokraternas Bengt-Olof Roos ville ändra namnet till Kläckeberga och det har vi Sverigedemokrater inget emot.


RSS 2.0