2007-05-29 FLYKTINGDEBATT

Vid dagens kommunfullmäktige avhandlades 3 större frågor av vikt för oss Sverigedemokrater. Salvestadens försäljning, ökad flyktingmottagning och vår motion om insynsplats i kommunstyrelsen.


Salvestaden är ett sorgligt kapitel för kommunens innevånare där framförallt socialdemokratiska politiker lekt företagare på kommuninnevånarnas bekostnad, vilket med slutfacit i handen innebär en förlust på ca 20 miljoner.

När man hör hur företrädare åkt till Disneyland i Florida för att studera marknadsföring o.s.v. blir man ganska upprörd.

Alla partier var överens om att försälja Salvestaden för 1,3 miljoner kronor. Alliansen hade sedan ett tilläggsyrkande om en granskning av turerna som vi stödde. Folkpartiet la även ett förslag om att avsätta hela styrelsen för Salvstaden som vi också ansåg vara en riktig åtgärd.

Tyvärr avslog majoriteten (s, v och mp) båda tilläggsyrkanden. Om inte kd lagt ner sina röster vid voteringen kunde styrelsen blivit avsatt och det tycker jag skulle varit en bra markering.


Ökad flyktingmottagning började med en välregisserad föreställning som ni kan läsa om på min blogg.

När jag kom upp i talarstolen yrkade jag omgående på avslag på kommunstyrelsens förslag för att inte göra någon besviken.

För lite styvt ett år sidan var jag åhörare när KF beslutade om en tillfällig ökning av flyktingmottagningen och hade förväntat mig att få lyssna till en diskussion i denna fråga men då yttrade ingen av 61 ledamöter i KF ett enda ord i frågan så idag är jag glad att jag kan delta i debatten. Och dessutom fick jag ca 15 andra ledamöter, från alla andra partier att komma upp i talarstolen och prata sig varma för mångkulturen. Ser inte dessa personer några problem med invandringen?


I underlaget för detta förslag om ökad flyktingmottagning nämns inget om kostnader, inte i en enda mening eller med ett enda ord nämns kostnaderna för kommunen med detta förslag.

Detta är mycket märkligt då vi dagligen får höra om kommunens dåliga ekonomi och nya sparförslag t.ex.

30 miljoner måste sparas inom omsorgen

40 st lärare i grundskolan skall avskedas

PPP-platser för ungdomar avskaffas (sommarjobb för ca 450-500 skolungdomar)

Fritidsgårdar stängs

Huvudbibliotekets öppettider ändras för att spara 30 tkr


Dessutom tycker vänstermajoriteten att kommunalskatten kan höjas för att klara kommunens svåra ekonomiska situation.

Att i detta läge besluta om ökad flyktingmottagning från ca 50 personer till 175 personer/år utan att prata om vilka kostnader detta medför för kommunens ekonomi anser jag vara tjänstefel. Jag ställde frågan ett flertal gånger i talarstolen men fick inget svar från ansvariga i majoriteten. Det enda svaret var att mångkulturens fördelar är mycket mer betydelsefullt än kostnaderna. Vilket argument! 

Säg det till en åldring inom omsorgen som bara får duscha en gång var 14:e dag.


Jag tog även upp bostadssituationen i Kalmar men när detta diskuteras i alla andra frågor är detta ett problem för utvecklingen av Kalmar. Men när det gäller flyktingmottagning och att det då krävs ca 50 lägenheter/år så bagatelliserade frågan fullständigt. Jag kan inte annat än att förlora respekten för dessa så kallade etablerade politiker och deras kappvändande beroende på vad och med vem man debatterar. Ryggraden tycks saknas på flertalet.


Arbetsmarknadssituation tog jag även upp. I Kalmar har vi enligt AMS ca 2000 öppet arbetslösa eller i åtgärdsprogram. Till detta skall vi också lägga alla som slussats över i aktivitetsstöd men dessa går inte att hitta i någon separat statistik. Jag poängterade att möjligheten för dessa flyktingar som i huvudsak kommer från länder som Irak, Afghanistan och Somalia att få jobb i Kalmar är mycket liten. Utan att dessa med stor sannolikhet kommer vara bidragstagare under många år.


Enligt siffror från invandrarservice i Kalmar är fortfarande 55 procent av de mottagna flyktingarna 2003 beroende av försörjningsstöd idag.

Vad Kalmar behöver är personer som flyttar in till kommunen och har arbete eller har egna företag och som då betalar kommunalskatt. Detta är egentligen det enda sättet som kommunen kan förbättra sin ekonomi på.

Fler bidragstagare ger motsatt effekt och detta måste vi undvika annars kommer skattehöjningar som ett brev på posten om vår välfärd skall behållas.

Egentligen skulle jag vilja kommentera många av de andra ledamöternas inlägg men då fick jag skriva hur mycket som helst. Flera inlägg kan nästan betecknas som personangrepp men som sverigedemokrat är man ju van vid detta.

Roland Petersson (s) anklagade oss för att inte ha yttrat 10 ord tidigare men att vi nu bekände färg. Det finns ett ordspråk som säger att "Man skall inte kasta sten när man sitter i glashus" och detta borde Roland Pettersson tänka på. Socialdemokraterna har 27 mandat i fullmäktige, av dessa har ca 15st inte yttrat ett enda ord utan det är ca 10-12 andra som sköter all debatt. Så de övriga 15 fungerar endast som röstboskap för socialdemokraterna vid voteringar. En av de ledamöter som ännu inte tagit till orda i kommunfullmäktige är Lasse Johansson, KFF:s fotbollsliriare.

Ingen av de ledamöter som var uppe i talarstolen var intresserade av kostnaderna för flyktingmottagningen. Att s, v och mp inte var intresserade av att diskutera dessa kostnader var jag inte speciellt förvånad över. Att däremot moderaten Jonas Lövgren stödde ett ökat flyktingmottagande så starkt var däremot förvånande och märkligt. Han var för övrigt den ende moderaten som gick upp i talarstol. De nya moderaterna slutar inte att förvåna mig. Vid den votering som följde valde däremot 2 st moderater att lägga ner sina röster, så att det finns en spricka inom moderaterna är ganska uppenbar. Så fort protokollet med voteringen finns tillgänglig kommer jag lägga upp en länk så att det går att se hur alla ledamöter röstade.


När jag har försökt hitta material för att kunna beräkna kommunens kostnader för invandringen hittade jag följande i Invandrarservice verksamhetsberättelsen 2006.

"Ekonomiskt bistånd till övriga invandrare utbetalt genom Invandrarservice uppgick till 8,1 miljoner kronor vilket redovisas på ordinarie socialbidragskonto. Totalt utbetalde Invandrarservice 17,6 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) under år 2006"

Detta är något att fundera över!

Hur mycket hyresbidrag har betalts ut, hur mycket kostar skolan för dessa barn, hur mycket barnbidrag har betalts ut, vad kostar tandvård och sjukvård för dessa personer o.s.v.

Inte undra på att det blir skattehöjningar i kommunen när flyktingmottagningen kommer öka med närmare 300 procent.


När vår motion om insynsplats i kommunstyrelsen avhandlades anklagade jag s, v och mp för att vara odemokratiska då de under mandatperioden 1995-1998 beslutade om att ge miljöpartiet en insynsplats.

Jag anser detta vara ett prejudicerande beslut, det kan inte ha någon betydelse vilket parti som det handlar om. Miljöpartiets Jonas Löhnn pratar ofta om människors lika värde men det tycks inte gälla oss Sverigedemokrater. Med tanke på att Jonas Löhnn är präst så blir hans och miljöpartiets handlande ett riktigt hyckleri, ett riktigt lågvatten märke.

Men miljöpartiet och Jonas Löhnn är väl så rädd om sin egen situation som kommunalråd att han inte törs gå emot socialdemokraterna.

Jag uppmanade Johan Persson att lyssna på de socialdemokratiska kommunalrådet i Hultsfred Bo Bergman där SD har insynsplats och Bergman motiverar detta med följande uttalande "För mig är det en hederssak att alla fullmäktigepartier ska få vara med i våra politiska processer, jag tycker att det är en demokratisk rättighet".
 

Johan Persson ansåg att våra 2 mandat inte berättigade oss till något mer utan tyckte vi skulle vara nöjda med att få en politisk sekreterare på 75 procent. Jag ställde då frågan om han ansåg att det var rimligt att vänsterpartiet och miljöpartiet med vardera 3 mandat då hade kommunalråd, ledamöter i alla nämnder och i en hel rad styrelser. Totalt ca 30 st platser och vi sverigedemokrater ingen plats men på detta valde Johan Persson att inte svara och detta är ju inte så konstigt, för det finns inget logiskt och sunt svar på detta.

Utan detta är ett effekt av vårt så kallade demokratiska system.


Vår motion stöddes inte av något parti och röstades ner men vi begärde ändå en votering för att få på papper hur varje ledamot i fullmäktige röstat.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0