2008-01-28

Dagens kommunfullmäktiges dagordning såg ganska fattig ut men mötet drog ut på tiden och slutade inte förrän 20:30  (Började 17:00). Efter det interna moderatbråket mellan Kajsa Hedin och Jonas Lövgren vid det senaste kommunstyrelsemötet hade tydligen Jonas Lövgren som bestraffning belagts med munkavel, inte ett enda inlägg fån Jonas på 3,5 timma. Socialdemokraternas kommunalråd Birgitta Elfström var också knäpptyst under hela dagens möte, vilket hör till ovanligheterna. Undrar om media vågar kommentera denna tystnad från dessa ledamöter.


En annan rolig händelse var att socialdemokraten Jussi Gröhn äntrade talarstolen för första gången under min tid i kommunfullmäktige, måhända kanske min statistik om passiva kommunfullmäktigeledamöter gett lite resultat

Mötet började som vanligt med en rad interpellationer, Det var speciellt den om ordningen i skolan som väckte vårt intresse. Interpellationen ställdes mot bakgrund av de problem med mobbing, trakasserier och bråk som varit vid Funkaboskolan. Skolan har ganska stor del elever med invandrarbakgrund om man ser till Kalmar förhållande och enligt uppgifter skall den så kallade "drottningen" ha invandrarbakgrund. I mitt anförande nämnde jag att en orsak till dessa problem är integrationsproblem och etniska motsättningar men jag ville inte dra igång en debatt om detta p.g.a. att det ändå bara är att prata för döva öron i kommunfullmäktige. Jag fokuserade istället på vår nyligen inlämnade motion om klassmorfarsystem för att få mer vuxna människor i skolan till en låg kostnad. Vi har i vår motion sneglad på det system som kallas för "seniorer i skolan" och finns i Karlskrona kommun.

Läs vår motion.

Jag bad Cecilla Strömberg (s), ordförande i barn-ungdomsnämnden att inte titta på vem som lämnat in motionen när den behandlades utan istället bara granska innehållit så kanske resultatet kunde bli positivt. Jag bad också om en snabb behandling så kanske vi kunde få se den i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige innan sommaren.


Nästa fråga som jag tycker det är värt att kommentera är frågan om detaljplan för planskild korsning vid Högalidsvägen i Smedby. Idag finns en järnvägsövergång i Smedby centrum med bommar, vid Kläckebergavägen skall en cykelväg göras på östra sidan om vägbanan under järnvägen. Problemet är att det finns en gång och cykelväg över järnvägen vid Högalidsvägen som Banverket vill ta bort. Nu vill kommunstyrelsen göra en billig och ej handkappanpassad lösning på denna plats och troligen ytterligare en handikappsanpassad tunnel vid Fribergs väg vid ett senare tillfälle.

Det vi Sverigedemokrater vänder oss emot är att järnvägssträckan det handlar om är knappt 600m lång och som i så fall skulle få 4st övergångar/tunnlar, med andra ord 150m mellan varje övergång, vilket vi tycker är omotiverat. Vi yrkade på återremiss för att man skulle ta fram en lösning med endast 3 övergångar/tunnlar och där alla skulle vara handikappanpassade, vilket skulle spara en del pengar för kommunen både i byggkostnad och underhållskostnader i framtiden. Även miljöpartiet yrkade på återremiss men Jonas Löhnn var inte speciellt glad över vårt stöd som han menade skulle försämra förutsättningarna att få igenom en återremiss.

Med andra ord menar han att det är "förbjudet" eller inte politiskt korrekt att stödja ett förslag från Sverigedemokraterna!

Efter votering som vi förlorade då inget annat parti än miljöpartiet stödde en återremiss.

5 röster för återremiss, 49 röster emot och 7 avstod.


En annan fråga som vi aktivt stödde var ett borgensåtagande för Industriparken i Kalmar AB om 20 miljoner kronor för att bygga om gamla Bombardierlokalerna för Norba. Vilket kommer ge ca 90-95 personer arbete enligt förslaget till kommunfullmäktige. Socialdemokraterna och kd var de partier som yrkat bifall när jag kom in i debatten och även jag yrkade på ett bifall för liggande förslag. Jag inflikade också att jag hoppades att Johan Persson (s) och Bengt-Olof Roos (kd) inte skulle se det som ett problem att sverigedemokraterna stödde deras förslag som miljöpartiets Jonas Löhnn gjort tidigare, vilket lockade till ett gott skratt i fullmäktige.


NY MOTION INLÄMNAD.

Nu har vi lämnat in årets första motion angående införande av klassmorfarsystem.

Läs hela motionen.

Läs Barometerns artikel.

RSS 2.0