KF 080825, ARENABESLUT

Ikväll beslutade Kalmar kommunfullmäktige med 48 ledamöter för, 10 ledamöter emot och 3 ledamöter avstod att rösta, att teckna borgen på 100 miljoner kronor och ge att förskottsbidrag till Kalmar FF på 29 miljoner kronor.


Sverigedemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet röstade nej till detta förslag om finansiering av arenaprojektet. Även en av kristdemokraterna röstade nej.Bertil Dahl, kommunalråd för vänsterpartiet.       Foto Thoralf Alfsson

Det vänsterpartistiska kommunalrådet Bertil Dahl stödde förslaget att ge ett privat fastighetsbolag en kommunal borgen om 100 miljoner kronor för att bygga en arena till fotbollsföreningen Kalmar FF. Bertil Dahls partikollega Birgitta Axelsson Edström tillika Kultur och fritidsnämndens ordförande som alltså hanterat frågan i sin nämnd kunde inte rösta ja utan avstod från att rösta, vilket var starkt gjort av Birgitta.
Bertil Dahl däremot framstår mer och mer som en politisk kameleont!


Jag tog i mitt anförande upp saker som jag tidigare skrivit om på min blogg.

Dessutom lyfte jag även frågan om den fastighet om 8 000 kvadratmeter (4 000 kvadratmeter i två plan) som Sveafastigheter skall uppföra på samma fastighet som arenabygget med samma byggare, PEAB, som till arenan. Detta innebär för mig många frågetecken om hur kostnader skall kunna hållas isär för dessa båda byggen som ligger bredvid varandra.


Johan Persson har stolt deklarerat att Sveafastigheter skjuter till 40 miljoner kronor i arenaprojektet. Detta är en sanning med modifikation då det finns en klausul som säger att om Sveafastigheter kan bygga arena billigare än budgeterat behöver inte Sveafastigheter skjuta till 40 miljoner utan kan dra av insparat belopp på dessa 40 miljoner kronor. Det innebär alltså om den kommande lågkonjukturen gör att det blir billigare att bygga kommer det inte Kalmar FF eller kommunen till del, utan endast Sveafastigheter kan tjäna på detta upplägg.


Med ovanstående i bakhuvudet skall man betrakta den fördyring på 100 miljoner kronor som skett under bara ett år. När vi behandlade detaljplanen och det utökade föreningsbidraget under våren 2007 var arenan kostnadsberäknad till 160-170 miljoner kronor. Idag är den beräknad till 270 miljoner kronor!

Jag har ställt frågan till ordföranden i Kalmar Arenabolag, Ronny Nilsson hur förklaringen till denna fördyring ser ut. Det svar jag fick var att cement och stål gått upp med 25-30 procent och lönekostnader också stigit. Med lite god vilja kan jag gå med på att 50 miljoner av fördyringen kan bero på dessa orsaker men var kommer resten ifrån?


I huvudet på mig dyker då dessa 40 miljoner kronor upp som Sveafastigheter kan slippa stoppa in i projektet upp. Möjligen ser jag spöken i varje hörn men jag skulle viljat haft en riktig skriftlig redogörelse på dessa fördyringar om 100 miljoner kronor på ett år innan jag skulle kunna tänka mig att säga ja till detta arenabygge och borgen om 100 miljoner kronor.


Det hyreskontrakt som upprättats mellan Handelsfastigheter i Kalmar AB och Kalmar arenabolag AB på 25 år, är också en märklig historia som luktar "unket". Den 1 april 2012 kommer Kalmar FF äga båda dessa aktiebolag till 100 procent om avtalen följs. Varför då skriva ett hyresavtal som sträcker sig från 2010 till 2034? 


Bloggen "I hell-mans värld" har live bloggat från kommunfullmäktigemötet. I några av inlägget kommenterar han mitt inlägg i talarstolen.


Här kommer några citat från Linus Hellmans blogg.


"Thoralf Yrkar på avslag, förstås. Lite surrealistiskt, men han är väldigt verbal. Han är helt klart den av negativisterna som uttryckt sig bäst och argumenterat mest logiskt. Han är påläst och han kan prata. Det är mer än man kan säga om exempelvis Hilmansson och Löhnn, för att inte tala om Axelsson Edström."


Jag får tacka för de positiva omdömen som Linus Hellman uttrycker, tack.

Läs artikel i Barometern. som jag anser är en ganska dålig artikel då det inte framkommer några argument som de olika partierna framförde under debatten i fullmäktige. Detsamma gäller även den tryckta upplagan som jag läst nu på morgonen. Det finns också ett stort faktafel i artikeln, då en kristdemokrat röstade nej, vilket tidningen inte uppfattat. Jag förutsätter att Barometern följer upp detta i morgondagens tidning.

Läs artikel i Östran som är något bättre men inte tillräckligt bra.


INFÖR KF 080825, ARENAN

Det beslut som fattas i kommunfullmäktige den 25 augusti innebär stora kostnader för Kalmar kommun och dessutom en borgen. Media har varit dåliga på att sammanfatta vad detta beslut innebär i ekonomiska termer.


Vid ett ja kommer följande kostnader att realiseras.


  1. Kommunen kommer att teckna borgen för ett lån om maximalt 100 miljoner kronor.
  2. Det utökade föreningsbidrag om 5,8 miljoner kronor/år under 25 år som beslutades den 18 juni 2007 verkställs. Total kostnad på 145 miljoner. De sista 5 åren av detta bidrag omvandlas till ett förskottsbidrag om 29 miljoner kronor som utbetalas när arenan är färdigställd.
  3. Infrastrukturinvesteringar vid arenan om 45 miljoner kronor (2006 års prisnivå) utlöses.
  4. Träningsplaner vid arenan skall byggas av kommunen, ingår ej i arenaprojektet. Beräknad kostnad 24 miljoner kronor (2006 års prisnivå)
  5. Fördyrande kostnader av skötsel Fredrikskans och nya arenan om ca 1,5 miljoner kronor/år

De kostnader som härrörs till 2006 års nivå (45+24=69) borde räknas upp med minst 20 procent. Dessa kostnader är sannolikt i 2009 uppe i ca 85 miljoner kronor.


Detta innebär kostnader för kommunen om ca 130-140 miljoner kronor under 2009-2010. Detta skall givetvis ses mot bakgrunden att Kalmar kommunfullmäktige beslutade så sent som för drygt ett halvår sedan om ett sparpaket om 75 miljoner kronor/år eller 2 procents nedskärning av all kommunal verksamhet.


De avtal som så här långt informerats om för de politiska ledamöterna i kommunfullmäktige gör nog att de flesta är ganska så förvirrade. Jag tänkte här försöka förklara hur jag uppfattat att detta "komplicerade" projekt skall drivas. De inblandade parterna är Sveafastigheter och dess dotterbolag Handelsfastigheter i Kalmar AB, Kalmar FF och dess dotterbolag Kalmar Arena AB och Kalmar kommun.Ovanstående schema visar hur parterna förhåller sig till varandra vid projektstarten då Handelsfastigheter i Kalmar AB beställer arenan av PEAB för en kostnad av 245 miljoner kronor, samtidigt som de tar ett lån hos Swedbank.


Den 30 mars 2010 skall arenan vara färdigställd och nästa fas i projektet skall genomföras.Nu förvärvar Kalmar FF 50 procent av aktierna i Handelsfastigheter i Kalmar AB av Sveafastigheter, köpeskilling okänd. Kalmar kommun tecknar också borgen för maximalt 100 miljoner kronor, samtidigt som man betalar ut förskott på 5 års föreningsbidrag till Kalmar FF (29 miljoner kronor, skall uppräknas med kpi).

Nu träder också det hyresavtal som upprättats mellan Handelsfastigheteer i Kalmar AB och Kalmar Arena AB i kraft. Hyreskostnad för arenan beräknas till 11,5 miljoner kronor/år.


Den 1 april 2012 är nästa datum i denna process.Då förvärvar Kalmar FF återstående 50 procent av aktierna i Handelsfastighet i Kalmar AB av Sveafastigheter, köpeskilling okänd. Därmed kommer Kalmar FF att äga arenan helt och hållet och Sveafastigheter är helt bortkopplade från arenan.


Det finns några märkliga omständigheter i detta projekt som jag kommer ta upp under morgondagens kommunfullmäktigemöte och därför väntar jag med att skriva om det på bloggen.


Jag försökte ställa några frågor på det extra kommunstyrelsemötet som var i fredags men Johan Persson (s) vägrade mig att ställa dessa frågor.


Den absolut besvärligaste punkten i detta beslut är det borgensåtagande för kommunen som detta projekt kräver av Kalmar kommun för att förverkligas enligt denna modell.

Kommer Kalmar FF klara att driva sin verksamhet med denna kostnadsnivå och samtidigt vara ett topplag i allsvenskan?
Klarar man av detta så finns förutsättningarna att kommunen inte behöver drabbas ekonomiskt av detta högriskprojekt.

Tyvärr är väl sanningen den att alla lag drabbas av motgångar för eller senare och då ligger kommunen mycket illa till.

Kalmar FF:s ekonomiska resultat sedan år 2000 gör inte att jag känner mig trygg inför framtiden.2007 års fina resultat på 23 miljoner kronor har bara en riktig förklaring och det är försäljning av brassen Ari till Holland, som inbringade en stor summa till Kalmar FF.


Jag är rädd för att de kalkyler som presenterats på bland annat kommunstyrelsen är rena glädjekalkyler från kommunen och Kalmar FF men vi får hoppas att jag har fel och att allt går bra för Kalmar FF.


En allsvensk seger och ett cupguld i år vore onekligen en mycket bra start på detta äventyrliga projekt.


KF 080616 BUDGETDEBATT

Vid dagens budgetdebatt i kommunfullmäktige blev diskussionen het och flera av ledamöterna var irriterade över oss sverigedemokrater. Må hända har det att göra med våra fina opinionssiffror i SIFO:s senaste undersökning, 4,2 procent.


Johan Persson, kommunalråd för socialdemokraterna angrepp oss redan i sitt första inlägg utan att vi ens varit upp i talarstolen. Riktigt roligt!!


Han anklagade oss Sverigedemokrater för att skapa kaos i Karlskrona, vad det nu har med budgetdebatten i Kalmar att göra. Men där hoppade Johan Persson i galen tunna.

Det kaos som råder i Karlskrona beror på att inga partier vill samarbeta med sd och det kan man inte skylla sd för. Sd har vad jag vet inget emot att samarbeta med något annat parti men då skall det också vara ett samarbete i alla frågor. Kaoset i Karlskrona beror snarare på att Johan Perssons parti socialdemokraterna har svårt att smälta valförlusten 2006 och har svårt att acceptera valresultatet.


Vi valde att inte göra en egen budget utan har prioriterat andra uppgifter i vår begränsade organisation. Under budgetdebatten yrkade jag på tre ändringar i budgeten för att markera vår ståndpunkt. Vi skulle givetvis kunna lagt en rad ändringsyrkanden men vi valde några få som vi istället ville fokusera mer på.


I budgetförslaget finns några skrivningar som jag reagerat på och här kommer dessa med min kommentar.


"År 2005 hade 5,2 % av kommunens anställda utländsk bakgrund. Av kommunens innevånare var motsvarande siffra 9,4 %. Kommunens anställda med utländsk bakgrund ska vara motsvarande andel av kommunens invånare som har utländsk bakgrund 2011."


Enligt SCB:s senaste siffror har andelen med utländsk bakgrund ökat till 10,7 % 2007 i Kalmar kommun.


Vad innebär denna skrivning i praktiken?


Kalmar kommun har närmare 5 000 anställda och är med det kommunens största arbetsgivare. Ovanstående skrivning innebär att andelen anställda med utländsk bakgrund skall öka från 5,2 % till 10,7 % 2011. Sannolikt kommer andelen vara ännu högre 2011 med tanke på invandringen till kommunen.

Detta innebär att andelen anställda med utländsk bakgrund skall öka med 5-6 %, vilket innebär 250-300 personer.


Kommunen vill alltså byta ut 250-300 anställda med svensk bakgrund till anställda med utländsk bakgrund
.


Det kan man kalla ett Sverigefientligt förslag och är enligt min uppfattning helt sanslöst.


Sverigedemokraterna yrkade på att ovanstående skrivning skulle strykas helt och hållet ur budgeten.


En annan skrivning i budgeten är följande.


"Förvärvsfrekvensen för befolkningen i åldern 20-64 år i Kalmar kommun ska öka från 74,8 % 2005 till lägst 80 % 2014. Arbetslösheten ska inte överstiga riksnivån.

Förvärvsfrekvensen för utrikes födda i åldern 20-64 år ska öka från 53,4 % 2005 till lägst 70 % 2014."Detta innebär att kommunen ställer lägre krav på förvärvsfrekvens för personer med utländsk bakgrund. På svenskar ställs krav som i praktiken innebär 81-82 % förvärvsfrekvens medan personer med utländsk bakgrund bara skall uppnå en förvärvsfrekvens om 70 %.


Det är väl det som är mångkultur och skall berika oss svenskar. 

Det kan man kalla ett riktigt Sverigefientligt förslag.


Sverigedemokraterna yrkade på att även personer med utländsk bakgrund skall ha samma krav som personer med svensk bakgrund, alltså 80 % förvärvsfrekvens oberoende av etnisk bakgrund.


Vid den avslutande omröstningen begärde vi votering på ovanstående ändringsyrkanden. Vi var för övrigt det enda partiet som begärde en votering under denna budgetdebatt.


Omröstningen utföll enligt följande på ovanstående två punkter som slogs ihop till en votering.


53 ledamöter röstade emot våra ändringsyrkande, 6st ledamöter avstod att rösta (4st folkpartister och 2st moderater), det var endast vi sverigedemokrater som röstade för våra ändringsyrkande. 


För mig är detta fullständigt horribelt och skrämmande att 53 ledamöter utan att blinka stöder ett förslag som innebär att kanske 300 svenskar ska bytas ut mot 300 personer med utländsk bakgrund. 10st så kallade nya moderater eller nysossar stödde denna skrivning i budgeten 


Det finns givetvis en hel mängd annat att skriva om angående detta kommunfullmäktigemöte som startade 10:00 och inte var slut förrän ca 17:15 men det kommer jag kanske återkomma till.

Läs Barometerns nätartikel.

Anders Blank missuppfattar dock att jag blev rejält sur på Johan Persson för att han anklagar sd för att vara ansvariga för "kaoset" i Karlskrona och inte på att vi inte gjort en budget. Johan Persson (s) har inte ett dugg med att göra hur vi inom sd använder det partistöd eller partisekreterar tid vi får. Att lägga en väldig massa tid och energi på en budget som inte ens alla ledamöter i fullmäktige läser och media inte kommenterar i tidningarna är fullständigt bortkastat tid och ger inte sd fler väljare i valet 2010. Om vi däremot producerar debattartiklar, insändare, uppdaterar bloggar och delar ut flygblad och annan information från sverigedemokraterna så kommer det förhoppningsvis ge betydligt mycket mer än en budget som ingen läser. Det handlar om att använda våra resurser mest effektivt.

I dagens artikel om fullmäktige i tidningen Östran nämns sverigedemokraterna överhuvudtaget inte! Det är på det sättet som det socialdemokratiska maskineriet tar debatten. Att ovanstående punkter skulle omnämnas i Östran är givetvis uteslutet och rena självmordet för vänsterblocket!


KF 080526

Vid kvällens kommunfullmäktigemöte avhandlades det nya avtalet med Migrationsverket som vi (sd) överklagat till Länsrätten i Kalmar Län för att det inte beslutades om i kommunfullmäktige. Ibland kan det löna sig med en överklagan.


Vi yrkade givetvis avslag på det nya avtalet med Migrationsverket och under den debatt som utbröt ställde jag frågan till Birgitta Elfström (s) om det fanns något tak för hur många ensamkommande barn som Kalmar kommun tänker ta emot. I hennes ställe svarade kommunfullmäktigeledamoten Dzenita Abaza, socialdemokrat, utan att hon fått ordet av ordförande, att Kalmar kommun skall bli 70 000 innevånare!

För alla läsare som inte känner till Kalmars befolkningsmängd kan jag upplysa att den är ca 61 000 idag och att kommunen har ett befolkningsmål om 70 000 innevånare.

Dzenita Abaza menar tydligen att befolkningsökningen skall bestå av 9 000 invandrare (muslimer).

Läs mer om socialdemokraten Dzenita Abaza.

Befolkningsökningen var under 2007 "hela" 212 personer. Då skall man också veta att kommunen har ett avtal med migrationsverket om att ta emot 175 flyktingar varje år och dessutom 8 ensamkommande unga muslimska män som numera är 24st. Så någon äkta befolkningsökning har inte Kalmar kommun utan den beror till stor del redan av invandrare från främst muslimska länder.

Birgitta Elfström (s) följde sedan upp detta med att säga att det finns inget tak för hur många som Kalmar kommun kommer att ta emot, utan hänvisade till Anders Lago i Södertälje som tar emot tusentals varje år.

Kalmar kommun har beslutat att bara ta emot ensamkommande muslimska män. Inga ensamkommande barn med annan religion eller flickor är välkomna till Kalmar! Här kan vi verkligen tala om diskriminering från Kalmar kommuns sida. En anmälan till DO kanske vore på sin plats.


Här fick vi svart på vitt hur socialdemokraterna med stöd av vänsterpartiet och miljöpartiet har tänkt sig lösa befolkningsutvecklingen i Kalmar.

Bäva månde Kalmars innevånare!


I artikeln hos Radio Kalmar kan ni läsa att kostnaden för det nya avtalet om 18 miljoner tas upp men om ni lyssnar på nyhetssändningen från Radio Kalmar kl 06:30 kan ni höra att just detta utelämnas av nyhetsuppläsaren. Detta är ett "strålande" exempel på hur det svenska folket skall hållas ovetande om dessa kontnader och att våra public service företag som avlönas via skattsedeln ingår i denna indoktrinering av folket. Lyssna på nyhetssändningen.

I debatten tog jag upp en rad skäl som borde beaktas innan det nya avtalet undertecknas av kommunfullmäktige men inte en enda ledamot från övriga partier var intresserad av våra argument. Jag finner det fullständigt sanslöst att kostnader inte har någon som helst betydelse när flyktingmottagning diskuteras.

Det handlar bara om solidaritet med flyktingar allt annat är ovidkommande.

  

Att känna solidaritet med funktionshindrade, fattigpensionärer eller gamla som vårdas inom äldreomsorgen är en helt annan sak för det kostar pengar.


Det finns väldigt mycket mer att säga om detta kommunfullmäktige möte som även behandlade två motioner från sd.

Klassmorfar system som i princip fick bifall från kommunfullmäktige även om beslutet var en liten omskrivning.


Vår motion om att kommunens foto på förtroendevalda skall kunna användas fritt är däremot värd ett helt eget blogginlägg som jag kommer att skriva de närmaste dagarna. En sak är i varje fall säkert att ledamöterna tycks vara livrädda för att hamna med foto på min blogg och då särskilt vänsterpartisten Bertil Dahl.
Läs mitt inlägg "Ljusskygga krafter styr Kalmar kommun"

Det som är extra sorgligt i media är att i princip inga av mina argument mot detta avtal återges i artiklarna men däremot får övriga partiers osakliga inlägg i debatten stort utrymme. Kostnaden om ca 18-20 miljoner kronor för samhället i och med detta avtal tystas effektivt ner av media.

Läs Barometerns artikel på nätet.

Läs Östrans artikel på nätet.

Medias rapportering känns djupt orättvis och gör mig mycket bekymrad inför framtiden!


KF 080428

Jag var frånvarande från dagens kommunfullmäktigemöte då jag befann mig på Gotland fullt sysselsatt med en driftsättning på Arlas mejeri i Visby.

RSS 2.0